NEXTF素材・化学

ETF投資講座ETFの種類と特徴国内ETF>NEXTF素材・化学

NEXTF素材・化学はTOPIX-17素材・化学を目標に運用される国内ETFです。運用会社は野村アセットマネジメントです。